ArguNotes

Opnå undersøgelseskompetencer med ArguNotes 

Gør dine elever i stand til at bruge videnskabelige metoder ved brug af vores intuitive og modulerbare redskab.

Med ArguNotes tilbyder vi et modulerbart, kollaborativt digitalt værktøj, som efterligner dele af videnskabelige metoder præcist til dit behov. ArguNotes vil blandt andet gøre elever undersøgelseskompetente ved at træne dem i at:

 • Lave hypoteser og bekræfte eller falsificere dem
 • Generere evidens og evaluere, hvordan det påvirker hypoteserne
 • Kommunikere med dit hold og gennemgå hvad I har fundet gennem kritisk diskussion
 • Udforske nye ideer og hypoteser baseret på tidligere arbejde

Disse elementer er vigtige dele for, hvorfor videnskab er så succesfuld, og nu gør vi studerende og borgere i stand til selv at bruge disse og flere aspekter af videnskabelige metoder. I forhold til andre værktøjer, som for eksempel Google Drive, så kan ArguNotes tilpasses enhver situation, du kan forestille dig, hvad end det kræver f.eks. geo-tagging, fildeling, data-visualisering eller andre ting.

Der er større og større behov for at give lærere i grundskolen og på gymnasier i Danmark værktøjer der faciliterer undervisning i undersøgelseskompetencer og dermed i videnskabelige metoder. Den metode som benyttes til at undervise i videnskabelige metoder i ArguNotes gør eleverne i stand til selv at designe deres projekter og indsamle information, mens læreren rådgiver fra sidelinjen, hvis det er nødvendigt.

Brug ArguNotes i klassen

Ligemeget hvilket emne eller projekt I arbejder med i klassen, så kan ArguNotes skabe et forum, hvor eleverne kan skabe og dele indlæg med det overordnede mål at skabe viden. For eksempel kunne en lærer spørge klassen: “Hvorfor er menneskeheden den dominerende art på Jorden?”, og så ville eleverne skrive indlæg, hvor de fortæller deres tanker omkring emnet. Alle kan se hinandens indlæg, vise deres ros eller kritik af hinandens indlæg, og endda skabe nye indlæg, der er baseret på andres indlæg.

Eksempel: en elev skriver et indlæg om, at menneskeheden er dominant, fordi mennesker har den største hjerne. Så kan en anden elev læse op på dette, måske gennem en Wikipedia artikel, og indse, at det ikke er tilfældet, at mennesker har den største hjerne. Dette vil gøre, at artiklen bliver afvist, fordi hypotesen blev falsificeret. Men måske er der en elev, der godt kan lide ideen om, at det må have noget med hjerner at gøre, og som laver et nyt indlæg, der opstiller hypotesen, at på trods af at mennesker ikke har den største hjerne generelt, så har mennesker måske den største hjerne relativt til kropsstørrelse? Eleven kan så citere det tidligere indlæg omkring hjernestørrelser og udgive et nyt indlæg.

Har du oplevet, at en af dine elever googler et svar, som du som lærer ved, er et ukorrekt svar på dit spørgsmål? ArguNotes gør eleverne i stand til og opfordrer dem til at være kritiske tænkere og ikke tro på alt, de finder. Ideer bliver genereret og vil herefter dø ud eller blive udbygget, hvis de studerende finder ideen passende. Når eleverne bruger ArguNotes, kan læreren guide dem i det specifikke projekt eller emne, der arbejdes på. Eleverne kan så selv benytte sig af videnskabelige metoder til at generere hypoteser, udgive dem, få dem evalueret af klassekammeraterne, falsificere dem eller bruge de roste indlæg til at bygge videre på og skabe endnu bedre indlæg. Til slut har eleverne lært om og brugt den videnskabelige metode til at finde pålidelig information omkring verden og er dermed blevet mere undersøgelseskompetente.

Undersøgelseskompetence i detaljer

 1. Problem identifikation: Hvad er meningen med at identificere et problem? For eksempel:
  1. Avancere teorier
  2. Udvikle løsning til problemer baseret på videnskabelige fund
  3. Udvikle ny teknologi
 2. Spørgsmål: Lav et relevant sæt af spørgsmål til at adressere problemet
 3. Generer hypoteser: Finde mulige svar på spørgsmålene.
 4. Vælg videnskabelige redskaber: Vælg hvilke redskaber der skal bruges til at teste hypoteserne, for eksempel et mikroskop, eller lav dit eget redskab.
 5. Generer evidens: Generer information der kan bruges til at falsificere hypoteserne. Dette kan gøres ved brug af hypotetisk-deduktiv metode eller være teoridrevet.
 6. Evaluer evidens: Vurder i hvilken grad evidens understøtter en påstand.
 7. Drag konklusioner: Sammenlign de forskellige bevismaterialer og konkluder om dine hypoteser understøttes eller forkastes.
 8. Kommunikation og undersøgelse: Del hvad du har lært med din gruppe og sammenlign resultater

Kontakt

Kontakt os for at lære mere om at bruge ArguNotes i din klasse her: argunotes@scienceathome.org

ArguNotes forskningsværktøj
Dismiss