ReGAME
CUP'18

Spil, udforsk og bidrag

ReGAMECUP'18 starter lørdag d. 1/12 kl. 20.00 2018 og slutter søndag d. 9/12 kl. 20.00 2018.
Klassekonkurrence i computerspil, der forbinder rigtig videnskabelig forskning med kernepensum

Forestil dig en fremtid hvor nye opdagelser ikke kun kommer fra forskningscentre, virksomheder og universiteter men fra computerspil!

I uge 49 danner ScienceAtHome rammerne for en helt ny national konkurrence for klasser i gymnasiet og folkeskolens udskoling. Klassens elever udfordres i fysik, samfundsfag, psykologi og matematik igennem forsknings computerspil, og de opdager en helt ny måde at lære pensum på, der øger deres interesse, engagement og kreativitet i den normale undervisning. Konkurrencen er baseret på læringskonceptet ReGAME, som kobler virkelig forskning og kernepensum fra undervisningen igennem spil.

Tilmeld dig til ReGAMECUP'18 nu!

Hvad er ReGAME?

Unik mulighed i uge 49

Nu har din klasse og skole den unikke mulighed at booke en forsker til at kickstarte konkurrencen i uge 49.

Book en workshop med leder af ScienceAtHome, Jacob Sherson, og lær' mere om Citizen Science og kvantefysik ved at sende en mail til regamecup@scienceathome.org

Derfor skal din klasse tilmeldes

  1. Det er gratis og på bare en time får eleverne et fagligt udbytte fra hver læringssti
  2. De fire læringsstier dækker kernepensum, som er nemme at integrere i undervisningen
  3. Konkurrencen bruger motivationsbaseret undervisning og er baseret på læringskonceptet ReGAME
  4. Eleverne bidrager til forskning ved at samle data og løse konkrete forskningsrelaterede problemer
  5. Muligheden for at vinde 10.000 kr til klassekassen.

Tilmeld dig til ReGAMECUP'18 nu!

Det er helt gratis for skoler og gymnasier!

ReGAMECUP’18 er for alle elever

Uanset det faglige niveau i klassen kan alle elever være med. ReGAMECUP’18 tager eleverne i hånden via læringsstier, der guider dem igennem relaterbare opgaver på en sjov, lærerig og motiverende måde - der er altså noget for alle faglige niveauer. Klassens elever vil opdage et helt nyt perspektiv til undervisningen, der vil styrke deres læring, fordi de fire læringsstier relaterer sig direkte til kernepensum.

Kernepensum dækket i ReGAMECUP'18

1.

Fysik:

 • Energibevarelse, herunder energiomsætning, systemer, potentiel og kinetisk energi
 • Atomets opbygning, herunder det elektromagnetiske spektrum, emission og absorption
 • Partikel-bølge dualiteten
 • Tryk, herunder den ideelle gaslov, Bernoullis lov
 • Kræfter, herunder opdrift og luftmodstand

2.

Samfundsfag:

 • Eksperimentet som metode og et “kig ind i maskinrummet” hos en forskergruppe
 • Spilteori og klimaforhandlinger, herunder fangernes dilemma
 • De økonomiske modellers udfordringer ved antagelsen om Homo Economicus, som løses af området adfærdsøkonomi
 • Ulighedsdefinitioner
 • Ulighedsmål som GINI-koefficienten
 • Fattigdomsmål

3.

Psykologi:

 • Kognitiv psykologi
 • Opmærksomhed, perception og hukommelse
 • Overvejelser om de klassiske psykologitest overfor spil
 • Metodiske fordele og ulemper

4.

Matematik:

 • Hvad er et datasæt og hvordan behandles det
 • Statistik, herunder sammenhæng og årsagssammenhæng
 • Middelværdi, spredning og varians
 • Fortolkning og beregning af r2 -værdien

Spørgsmål og kontakt vedr. ReGAMECUP kan stilles til regamecup@scienceathome.org

English

In December 2018, ScienceAtHome will host a national research contest for Danish high school and upper secondary school students.

The competition is classical in structure and enables everyone to contribute to research in various topics including quantum physics and turbulence. The competition will be structured based on the teaching concept, Research-Enabling Game-Based Education (ReGAME), in which students undergo learning modules that present concrete elements from their curriculum in conjunction with modern research challenges. Modules can be used as active and intuitive motivation for the specific syllabus.

Read
Blog post

The core curriculum and beyond

Can first-year master students reproduce the results of research papers after a few hours of training?

Read
Blog post

Quantum Talents

At ScienceAtHome we are also highly interested in the education of younger students.

Read
Blog post

Vision & Mission

Jacob Sherson spent some time with us to talk about news, global trends and the future of ScienceAtHome

Supporters

ReGAME Cup 2018
Dismiss