Forsknings-
spil i
Folkeskolen

Opdag naturvidenskab ved at spille, fascineres og skabe forskning i Projekt FiF.

Danske folkeskoler inviteres til at anvende et nyt undervisningskoncept i naturfagene: Vær med til at undersøge, hvordan skoleelevers interesse for naturvidenskab kan vækkes gennem problembaseret læring og forskningsspil.

I et samarbejde mellem forskningsenheden ScienceAtHome, VIA University College og Institut for Økonomi (Aarhus BSS) udvikles et nyt innovativt og spændende tiltag inden for folkeskoleundervisning. Tiltaget baseres på undervisningskonceptet ReGAME og projektet navngives Forskningsspil i Folkeskolen - Projekt FiF.

Leder af ScienceAtHome Jacob Sherson forklarer FiF i videoen nedenfor.

 

Kontakt projektet på mail, regame@scienceathome.org, hvis du vil høre mere eller ønsker at blive opdateret om nyheder på projektet.

Hvad er
ReGAME?

 

ReGAME (Research-Enabling Game-Based Education) danner bro mellem på den ene side praktiske ‘hands on’-opgaver, hvor den menneskelige intuition er på arbejde, og på den anden side ‘mind-on’ matematisk og naturfaglig viden, som sættes i spil via ‘gamification’. Online spil bruges til at kæde forskningsrelaterede problemer sammen med matematisk og naturfaglig viden i skolen. Formålet med de spilbaserede aktiviteter er at stimulere elevernes motivation og kreativitet i undervisningen og igangsætte en læringsproces, hvor nysgerrighed er den drivende kraft. Målet er at udvikle elevernes undersøgelses- og modelleringskompetencer samtidig med, at de får lyst til at arbejde med naturvidenskab. Undervisningskonceptet tilbyder moduler med læringsaktiviteter og -sti til forskellige klassetrin, der sikrer kontinuitet i naturfaglig læring.

ReGAME giver både mulighed for at motivere fagligt udfordrede elever - ved at give eleverne perspektiv på undervisningen i naturvidenskab - og talentfulde elever - ved at give dem mulighed for at gå på opdagelse og bygge videre på deres læring fra deres nuværende klassetrin. Ved at dyrke elevernes intuitive tilgang til opgaveløsning frem for blot analytiske kompetencer, skaber ReGAME plads til, at eleverne kan opdage, at de har talent inden for naturvidenskab, som de ikke var bevidste om før.

Research-Enabling - Indsamling af data fra online-spil, som bidrager til virkelighedens forskningsproblemer.

Game-Based - Involvering af elever gennem en forståelse af, hvordan deres løsninger i spillene bidrager til specifikke problemstillinger i forskningen.

Education
- Eleverne lærer om den forskningsmæssige problemstilling i kontekst af kernepensum i deres naturfag.
Ved at kombinere disse tre søjler lærer eleverne om, hvordan man bedriver videnskabelig forskning. Læs mere her.

Research
Enabling
Game-Based
Education
(ReGAME)

Eksempel
på et
ReGAME
spil

Quantum Moves: Et spil, der bidrager til forskningen

Forskerne ved ScienceAtHome arbejder på at bygge en kvantecomputer. De forsøger at løse gåden om, hvordan man får atomer til at stå så stille som muligt, så de derefter kan transporteres nemmest muligt.
I online-spillet Quantum Moves skal spilleren flytte en væskelignende substans fra ét sted til et andet på den mest hensigtsmæssige måde.
Spillet giver anledning til, at eleverne lærer om beliggenheds- og bevægelsesenergi og oplever, hvordan deres pensum-nære refleksioner omkring spillet kan bruges til at give forskerne bedre løsninger på et meget kompliceret problem i kvantefysikken. Spil og læs mere om Quantum Moves og andre forskningsspil her.

Et landsdækkende samarbejds- og forskningsprojekt

Forskningsspil i Folkeskolen - Projekt FiF, støttet af Danmarks Frie Forskningsfond, skal undersøge betydningen af ReGAME for skoleelevers læring og interesse for naturvidenskab. Samtidig undersøger forskerne, hvorvidt ReGAME kan bidrage til større forældreinvolvering i elevernes naturvidenskabelige dannelse ved også at opfordre forældre til at spille forskningsspil og tale med deres børn om undervisningen.

Målet er at implementere ReGAME på mindst 150 folkeskoler i Danmark over fire år i perioden 2022-2026. Naturfagslærere på deltagende skoler inviteres til et introduktionsmodul i foråret før det første skoleår, hvor de skal opstarte ReGAME. Her præsenteres konceptet og læringsredskaberne af læreruddannere fra VIA University College. Efter ét år inviteres lærerne igen til et opfølgningsmodul, hvor lærerne vil diskutere og optimere, hvordan de bruger undervisningskonceptet i deres egen undervisning.

Nogle skoler vil inviteres til uddannelse i ReGAME i foråret 2022 med opstart i efteråret 2022, mens andre skoler vil blive inviteret til introduktionsmodulet i foråret 2023 med opstart i efteråret 2023. Dette betyder, at forskerne har mulighed for at undersøge betydningen af ReGAME for elevernes interesse for naturvidenskab og tilbøjelighed til at vælge naturvidenskabelige uddannelser. Derfor er denne forskydning af indsatsen en helt central del af projektets opsætning.

Vil din skole anvende innovative undervisningsforløb og bidrage til forskning?

Vi leder lige nu efter skoler, der vil deltage i projektet og anvende nye læringsmetoder i naturfagsundervisningen i udskolingen.

Deltagende skoler får:

  • Nem adgang til innovativt læringsmateriale i naturfagsundervisning.
  • Gratis uddannelse af og inspiration til naturfags- og matematiklærere.
  • Adgang til læringsstier, som i høj grad understøtter mål i den nationale naturfagsstrategi.
  • Mulighed for at bidrage til forskning i naturfagsundervisning.

Det er nemt for skolerne at deltage, og ikke krævende i tidsforbrug og det praktiske omkring indsatsen. Desuden hjælper ReGAME-forløbet lærerne i deres almindelige forberedelse.

Deltagende skoler er indforståede med at:

  • Deltage gennem hele projektets forløb i perioden 2022-2026.
  • Deltage med mindst én klasse. Det er vigtigt, at klasser, der starter i projektet, deltager indtil de går ud af 9. klasse. Klasser kan påbegynde indsatsen i 7., 8. eller 9. klasse.
  • Fritstille deltagende naturfagslærere og matematiklærere i 7.-9. klasse i et rimeligt omfang til at deltage i workshops.
  • Give elever og forældre adgang til ReGAME’s læringsstier via UNI-login.
  • Elevernes oplysninger vil blive anvendt af forskere på Aarhus Universitet til at undersøge effekten af undervisningsforløbet for elevernes interesse for naturvidenskab og tilbøjelighed til at vælge naturvidenskabelige uddannelser. Alle personoplysninger bliver behandlet sikkert og i overensstemmelse med gældende regler.

Nysgerrig?
Så kontakt os!

 

Er du lærer, skoleleder, kommunal naturfagskoordinator eller er du på anden vis involveret i undervisning i naturfag og matematik? Og vil du vide mere om, hvordan din skole eller kommune kan anvende de spændende undervisningsforløb fra ReGAME?

Så skriv til Arthur Hjorth på mail: REGAME@au.dk, eller ring til:

Arthur på 61 19 97 81

 

Forskningsspil i Folkeskolen
Dismiss